ดัชนีวัฏจักรเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดีชนีวัฏจักรเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ)