ดัชนีวัฏจักรเงินเฟ้อ

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดัชนีวัฏจักรเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ)