ดัชนีภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออก

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดัชนีภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออกและดัชนีคาดการณภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออก)