แถลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดัชนี มี.ค.62

หัวข้อเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน: 

แถลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ดัชนี มี.ค. 62

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดัชนีราคาประจำเดือน มี.ค. 62 ในวันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.