แถลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดัชนี ก.พ.62

หัวข้อเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน: 

แถลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ดัชนี ก.พ. 62

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดัชนีราคาประจำเดือน ก.พ. 62 ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.